ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Jan 02, 2019

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας Π1-Π6 του  έργου "Policies  for  Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas" και ακρωνύμιο "THE HEALTHY MUNICIPALITY", που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020". 

Βρείτε εδώ τη διακήρυξη. 

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top