Strategic Project "FLOOD PROTECTION": ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Nov 30, 2023

Δελτίο Τύπου
 
Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες το τελικό συνέδριο του έργου “Flood Protection”, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως επικεφαλής δικαιούχος του έργου.

Το έργο “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” με ακρωνύμιο “Flood Protection” έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Προσαρμόσιμη στο Κλίμα διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο είναι απόρροια της ανάγκης για διασυνοριακή συνεργασία με σκοπό την πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών, ιδιαίτερα στις περιοχές πέριξ των δύο διεθνών ποταμών Στρυμόνα (Λίμνη Κερκίνη) και Έβρου, περιοχές που αντιμετώπισαν σοβαρά πλημμυρικά επεισόδια τα τελευταία χρόνια. Κύριος σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του επιπέδου προστασίας έναντι των πλημμυρών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας, ειδικά στις περιοχές με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης πλημμυρών.Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ - Αρχιπύραρχος Αριστείδης Κατιρτζίδης- Αρχιπύραρχος, η κ. Galina Georgieva εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος ενώ το συντονισμό του συνεδρίου διεύθυνε ο κος Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης – Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΠΚΜ.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του έργου “Flood Protection” παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι παρεμβάσεις του έργου, τα συμπεράσματα από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων αυτών στη διασυνοριακή περιοχή και τα οφέλη που προέκυψαν σχετικά με την βελτίωση του επιπέδου αντιπλημμυρικής προστασίας στην διασυνοριακή περιοχή, ενώ θα διερευνηθούν οι προοπτικές σχεδιασμού και υλοποίησης περαιτέρω έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.  Πιο συγκεκριμένα, εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η κ. Ανθούλα Ντότα, απασχολούμενη στο έργο “Flood Protection”, παρουσίασε τους βασικούς στόχους και τα επιτεύγματα του έργου και τις δράσεις που υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής δικαιούχος του έργου. Στη συνέχεια οι κ.κ. Φωτεινή Τελπιζούδη και Γεωργία Καλημεράκη, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αναφέρθηκαν στις εργασίες στεγάνωσης σε τμήματα  του ανατολικού αναχώματος της Λίμνης Κερκίνης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ενώ ο κ. Γιώργος Τσακούμης, εκπρόσωπος της εταιρείας Consortis Α.Ε. (τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου) αναφέρθηκε συνοπτικά στην αξιολόγηση της απόδοσης και της διαλειτουργικότητας των παρεμβάσεων και των προστατευτικών μέτρων που υλοποιήθηκαν στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (Struma) κατά τη διάρκεια του έργου.

Το σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων παρουσίασε ο Πυρόνομος κος Βασίλειος Καρύδας και στη συνέχεια, ο Ανθυποπυραγός της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών κος Σταμάτης Παπαδόπουλος παρουσίασε τον επιχειρησιακό εξοπλισμό που παρέλαβε η Υπηρεσία μέσω του έργου “Flood Protection”, όπως προηγμένα μη επανδρωμένα συστήματα εναέριας και υποβρύχιας επιτήρησης και έρευνας, συστήματα τρισδιάστατης απεικόνισης του βυθού, ειδικά σχεδιασμένες βάρκες για αποστολές διάσωσης κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων καθώς και ειδικό εξοπλισμό ένδυσης και υπόδησης για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο κ. Γιώργος Καμπάς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του ποταμού Έβρου (Maritsa) και στην αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμυρών. Τέλος, εκπρόσωποι των δικαιούχων του έργου από τη Βουλγαρία, παρουσίασαν συνοπτικά τις παρεμβάσεις και τις δράσεις του έργου στις λεκάνες απορροής των ποταμών Στρυμόνα (Struma) και Έβρου (Maritsa) στην πλευρά της Βουλγαρίας, όπως ενίσχυση των αντιπλημμυρικών υποδομών και έργα διάνοιξης και διευθέτησης της κοίτης των ποταμών.
Το συνέδριο έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Acropol στις Σέρρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “Flood Protection” στο:
https://crossborderfloodprotection.eu/
 

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top