Project CREATIVE HUB: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Mar 28, 2023

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΟΔΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Κατηγορία «Σχεδιασμός ενδύματος» - Δημιουργία συλλογής γυναικείων, ανδρικών ή παιδικών ενδυμάτων, με θέμα «Το Παρελθόν στο Μέλλον».
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Τρίτη 18 Απριλίου 2023 στις 15:00
 
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου CREATIVEHUB του Προγράμματος Συνεργασίας Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια:
- Το πρώτο στάδιο, το οποίο αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων σχεδιαστών και καλλιτεχνών για την ανάπτυξη νέων συλλογών μόδας, μέσω του Hub, διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).
- Το δεύτερο στάδιο, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας νέων σχεδιαστών και καλλιτεχνών με επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων συλλογών μόδας, διοργανώνεται από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν σπουδαστές, προπτυχιακοί και απόφοιτοι σχολών σχεδιασμού ενδυμάτων, ηλικίας έως 35 ετών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική πλευρά της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας, η οποία περιλαμβάνει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών).

ΘΕΜΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα του διαγωνισμού «Το Παρελθόν στο Μέλλον»: Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή παγκόσμιας αφύπνισης. Το μέλλον μας καλεί να εκφράσουμε τους στόχους και τις ελπίδες μας με τρόπο αρμονικό με το παρελθόν. Το παρελθόν είναι ο πολιτισμός μας, η προσωπική μας κληρονομιά, οι τέχνες των προγόνων μας και ο τρόπος ζωής τους. Το μέλλον είναι το άγνωστο, οι λαμπρές τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό μέλλον για τη φύση και την ανθρωπότητα με τις γνώσεις μας από το παρελθόν;

Με γνώμονα τα παραπάνω, για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υποβάλουν στον ΣΕΠΕΕ μέχρι τις 18/4/2023 μία μικρή συλλογή από ενδύματα αποτελούμενη από τα σχέδια 6 ολοκληρωμένων εμφανίσεων (γυναικεία, ανδρικά ή παιδικά ενδύματα), τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο θέμα του διαγωνισμού: «Το Παρελθόν στο Μέλλον». Για το σχεδιασμό της συλλογής οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν επικοινωνίας με τον ΣΕΠΕΕ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό για την πρόγνωση των τάσεων της μόδας, το οποίο παρέχεται μέσω του εργαστηρίουCREATIVEHUB, που έχει δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΣΕΠΕΕ, στο πλαίσιο του έργου. Τα ανωτέρω σχέδια θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί από τον ΣΕΠΕΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 27/4/2023, όπου θα ανακοινωθούν οι 6 νικητές του πρώτου σταδίου.

Για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού οι 6 νικητές του πρώτου σταδίου θα κληθούν, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και τα απαραίτητα υλικά, να δημιουργήσουν 1 από τις 6 εμφανίσεις που σχεδίασαν για τη συμμετοχή τους στο αρχικό στάδιο. Οι δημιουργίες τους θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί στις 15/5/2023 από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπου θα ανακοινωθούν οι 3 τελικοί νικητές.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλονται από τις 29 Μαρτίου έως τις 18 Απριλίου 2023.

Εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον ΣΕΠΕΕ τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το έτος γέννησης, η σχολή σχεδιασμού ενδυμάτων στην οποία φοιτούν ή από την οποία έχουν αποφοιτήσει και το έτος φοίτησης ή αποφοίτησης, αντίστοιχα. Πέρα από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προετοιμάσουν και να υποβάλουν ψηφιακά portfolio.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Πρώτο στάδιο διαγωνισμού:
-  Βεβαιώσεις συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες
-  Βεβαιώσεις βράβευσης για τους 6 νικητές του πρώτου σταδίου (επιλεγμένους φιναλίστ)
-  Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους 6 νικητές του πρώτου σταδίου, στο εργαστήριο μόδας Creative Hub της Θεσσαλονίκης.
Δεύτερο στάδιο διαγωνισμού:
- Οι 6 συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαφημιστικής καταχώρισης στο περιοδικό Greekfashion, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία του Greekfashion.
-   Ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού θα συμμετάσχει δωρεάν στην εμπορική έκθεση για τη μόδα «Athens Fashion Trade Show», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2023, για να προωθήσει τη δουλειά του

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους διοργανωτές:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕΕ)
ΕΡΜΟΥ 18Α. ΤΚ. 54624,www.greekfashion.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Βασιλική Καβατζίκη,ΤΗΛ: 2310 257074-5 info@greekfashion.gr
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 29, ΤΚ 54624, www.ebeth.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Σταυρούλα Αγγελίδου, ΤΗΛ.2310 370182 s.angelidou@ebeth.gr
 
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ:  https://fashioncreativehub.eu/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top