Το Χαμόγελο του Παιδιού: Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Apr 06, 2021   Κομοτηνή, Διδυμότειχο, Καβάλα, Θεσσαλονίκη

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II», πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία, ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19:
-  στην Κεντρική Πλατεία της Κομοτηνής, την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 από τις 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
-  στην Κεντρική Πλατεία Διδυμοτείχου, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 από τις 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ..
- στην πλατεία Ελευθερίας στην Καβάλα, την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 από τις 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ..
-  στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 από τις 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ..


Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων κανόνων για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της δράσης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες παρακαλούνται να καλέσουν στο τηλέφωνο 2510 232 616 (καθημερινά 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) για τον προγραμματισμό ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταυτόχρονη παρουσία. Επιπλέον, παρακαλούνται για την υπόδειξη της ταυτότητας και του ΑΜΚΑ κατά την προσέλευσή τους.
 
Η ανωτέρω δράση αποτελεί μέρος του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”,  με βασικούς δικαιούχους το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch - Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad - Βουλγαρία, την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Κ. Καραθεοδωρή - Δήμος Κομοτηνής και επικεφαλής δικαιούχο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου « INTERSYC II - συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 μέσα από την υλοποίηση μιας σειρά δράσεων όπως είναι :
- οι Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε στενή συνεργασίαμε δημόσιες αρχές όπως Δήμοι και Δημόσια Νοσοκομεία και στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας,
- η Παροχή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών μέσω της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης 116111 και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 τις οποίες λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 24/7 , 365 ημέρες με εξειδικευμένους ψυχολόγους,
- τα Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς & σχολικούς ψυχολόγους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο δράσης γύρω από τον Covid-19 και τις ιογενείς λοιμώξεις προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν μαθητές, γονείς και άλλους επαγγελματίες στις σχολικές κοινότητες με τον κατάλληλο τρόπο. 

Στόχος του «INTERSYC II» είναι η ανάπτυξη μέσων για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά σε διασυνοριακές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
 
Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε περισσότερα από 6.500 παιδιά που ζουν σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTERSYC II».
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «INTERSYC II» μπορείτε να βρείτε εδώ.Δελτίο Τύπου Κομοτηνή 6/4/2021
FaceBook event εδώ.
Η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής, και το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Τη δράση υποστηρίζουν η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Κ. Καραθεοδωρή, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Ομάδα Ρομποτικής & Προγραμματισμού του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής.


Δελτίο Τύπου Διδυμότειχο 8/4/2021
FaceBook event εδώ.
Η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και σε συνεργασία με το Δήμο Διδυμοτείχου και το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.


Δελτίο Τύπου Καβάλα 9/4/2021

FaceBook event εδώ.
Η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.


Δελτίο Τύπου Θεσσαλονίκη 12/4/2021

FaceBook event εδώ.
Η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». Τη δράση υποστηρίζουν η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top